Välkommen till Företagsamma kvinnor

Här kommer alla aktiviteter som sker under hösten 2017 att läggas ut. Sidan är under bearbetning sommaren 2017.  Om du är nyfiken på tidigare aktiviteter kommer du att hitta dem i högermenyn ”Arkiv”.