Nätverksluncher år 2018

Vi vill träffa er företagsamma kvinnor under en nätverkslunch. Tanken med nätverksluncherna är att stärka nätverkandet medlemmar emellan. Affärer görs av människor som har förtroende för varandra. Förtroende byggs genom att lära känna varandra och få reda på vad era verksamheter kan göra för oss kunder och tipsa varandra om rätt kontakter.

Du som vill nätverka,  anmäl dig via vår mail aktivitet@foretagsammakvinnorvast.se så att vi kan boka en plats för dig där vi skall träffas och äta lunch. Plats där vi träffas bokas gång för gång och höstens datum är:

onsdag 19 september kl. 12.30

onsdag 31 oktober kl. 12.30

onsdag 5 december kl. 12.30

Barbro Esbjörnsdotter tar emot er vid dörren till restaurangen. Bjud gärna med en vän eller kollega som kan vara intresserad av att lära känna kvinnor, deras verksamheter och som vill nätverka. Kom ihåg att ta med visitkort som vi delar med varandra. Vi hjälper varandra att lyckas med våra affärer! Välkomna!

Styrelsen