Träna på din hisspitch

Företagsamma kvinnor i Väst och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till företagsevent den 30 januari 2019 kl. 17-21 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på C W Borgs väg 4, Stenungsund.

Från kass till vass på 3 timmar

En hisspitch eller hisspresentation är en kort presentation av ditt företag som är tydlig och kärnfull. Den är anpassad till situationen och personen du har framför dig.

Unna dig själv en halvdag

Tillsammans med andra engagerade företagare får du chansen att utveckla dig och din företagspresentation. Du kommer att få tips om hur du kan formulera en kort presentation, vad du bör tänka på och hur du minglar framgångsrikt. Du kommer att öka din medvetenhet om ditt varumärkes betydelse. Det bästa av allt är att du får öva praktiskt på att genomföra dina egna hisspresentationer. Och du får både ge och ta emot kollegial feedback.

Belöningen

Genom att bli skickligare på att presentera ditt företag blir du säkrare, tydligare och trovärdigare och ditt eget varumärke stärks.

Varmt välkommen till tre inspirerande timmar!

Workshopen leds av:

Helga Öst – Insight Out, Ann-Sofie Lindh, AllCan Consulting AB, Lisa Nilsson, Tydlig kommunikation

Anmälan och information

Maila din anmälan senast 18 januari till aktivitet@foretagsammakvinnorvast.se

Medlemmar betalar 660 kr inkl moms och kostnaden för icke medlemmar är 710 kr inkl moms.

Bankgiro: 250-0270  Swish 123 007 8287

Fika ingår i deltagaravgiften.