INSTÄLLT! Workshop: Behåll och utveckla dina kunder – för ökad lönsamhet 24/3

Tyvärr får vi ställa in denna workshop med tanke på rådande omständigheter. Vi återkommer med nytt datum.

Workshop med Caroline Monthelie på Apelgården 24:e mars

En mer relationsorienterad försäljning hjälper ditt företag att få bättre lönsamhet och ökad kundlojalitet. På en marknad där kunder är en knapp resurs, kvalitet ett baskrav och kundernas tillgång till information är oändlig, blir förmågan att utveckla ömsesidigt lönsamma relationer med kunderna en avgörande konkurrensfördel.

Vi diskuterar attityder och beteenden hos kunderna och hjälper dig och dina medarbetare att bättre förstå och tolka kunderna.

I dagens informations- och mediebrus är det svårt att synas. Relevant kunskap om dina kunder ger dig andra möjligheter.


Caroline Monthelie driver idag Apelgården Kropp och Själ.
Under många år drev Caroline konsultbolaget Loyalty Partner med inriktning på kundlojalitet och lönsamhet. I ca 15 år undervisade Caroline i bland annat relationsmarknadsföring på IHM och gästföreläste på Handelshögskolorna i Göteborg, Stockholm och Helsingfors.

Plats: Apelgården, Mjörn Apelgården 20, 471 73 Mjörn

Datum: 24 mars

Tid: kl. 14.00 – 19.00

Anmälan till www.fkvast.se

Pris: 500 kr inkl moms

Fika och ”macka” ingår