Årsmöte

Hjärtligt välkomna till årsmöte den 7/3 kl 18.30 på Stenungsögården

Vi bjuder på enklare fika och innan årsmötet får du chansen att lära dig älska struktur!

Gästtalare är Lisbeth Angervik som är mental affärs- och ledarutvecklare med lång erfarenhet av hur viktigt det är att ha struktur. Det är basen för allt och är det som gör det möjligt att sedan låta kreativiteten flöda.

Anmäl dig till årsmötet på aktivitet@foretagsammakvinnorvast.se senast den 5/3.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan erhålls på mötet. Dagordning och kallelse har mejlats till alla medlemmar enligt stadgarna.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Magdalena Kvarnings foto.

Affärslunch på restaurang Tjörnbron

Det gläder oss att kunna presentera första aktiviteten för året!

Affärslunch på restaurang Tjörnbron den 28/2 kl.12.30.
Kom och ät en god lunch och träffa oss och varandra!

PS Kom ihåg ta med visitkort!

Anmäler dig gör du på:
aktivitet@foretagsammakvinnorvast.se

Kerstin Anderssons foto.

Nyårshälsning

Alla företagsamma kvinnor önskas

ett riktigt Gott Nytt År!

 

Målning av Ann-Charlotte Fogel

Vi ser fram emot många intressanta och givande möten under år 2018!

Styrelsen Företagsamma kvinnor Väst

 

Påminnelse extra inkallat årsmöte!

Dagordning

Extraordinärt Årsmöte 6 november 2017

Företagsamma kvinnor Tjörn, Orust, Stenungsund/Företagsamma kvinnor Väst.

1. Val av ordförande, sekreterare, justerare/rösträknare
2. Mötesrutiner

  • Kallelsen
  • Dagordning

3. Val av namnändring § 1.
Föreningens namn är nu: Ideella föreningen Nätverket Företagsamma kvinnor i Tjörns, Orusts och Stenungsunds kommuner och är ett Lokalt Resurs Centrum. Vi vill ändra till ”Ideella föreningen Nätverket Företagsamma Kvinnor Väst” och är ett resurscentrum.  Se bifogad § lista.
a) val av ändring § 3
Föreningen riktar sig nu till kvinnor i Tjörns, Orusts och Stenungsunds kommuner. Vi vill ändra till att verka i Västra Sverige, se bifogade § lista.

b) val av ändring § 4
Nu kan Kvinnor som bor eller verkar i Tjörns, Orust och Stenungsunds kommuner med omnejd bli medlemmar. Vi vill utöka området till att gälla Västra Sverige. Se bifogade § lista.

Stadgeförslag

Foretagsamma-kvinnor-stadge forslag171026