Årsmöte 18 mars – save the date

Den 18 mars kl 18 så är det dags för årsmöte och styrelsen välkomnar varmt alla medlemmar. Kallelse kommer inom kort med information kring plats och så ska vi också bjuda på en intressant föreläsning, samt lättare förtäring. Detta är också ett ypperligt tillfälle att ta med någon du vet som kan vara intresserad av att gå med som medlem!

Viktigt! Eventuella motioner ska skickas in till styrelsen 4 veckor innan mötet.  Skicka till: styrelsen@fkvast.se

Kom också ihåg att betala in medlemsavgiften om du inte gjort det redan 🙂

Påminnelse extra inkallat årsmöte!

Dagordning

Extraordinärt Årsmöte 6 november 2017

Företagsamma kvinnor Tjörn, Orust, Stenungsund/Företagsamma kvinnor Väst.

1. Val av ordförande, sekreterare, justerare/rösträknare
2. Mötesrutiner

  • Kallelsen
  • Dagordning

3. Val av namnändring § 1.
Föreningens namn är nu: Ideella föreningen Nätverket Företagsamma kvinnor i Tjörns, Orusts och Stenungsunds kommuner och är ett Lokalt Resurs Centrum. Vi vill ändra till ”Ideella föreningen Nätverket Företagsamma Kvinnor Väst” och är ett resurscentrum.  Se bifogad § lista.
a) val av ändring § 3
Föreningen riktar sig nu till kvinnor i Tjörns, Orusts och Stenungsunds kommuner. Vi vill ändra till att verka i Västra Sverige, se bifogade § lista.

b) val av ändring § 4
Nu kan Kvinnor som bor eller verkar i Tjörns, Orust och Stenungsunds kommuner med omnejd bli medlemmar. Vi vill utöka området till att gälla Västra Sverige. Se bifogade § lista.

Stadgeförslag

Foretagsamma-kvinnor-stadge forslag171026