Om oss

Kvinnliga företagare

Nätverkets syfte är att stärka kvinnor i sitt företagande.
Vi lägger fokus på den personliga utvecklingen, tillväxt av verksamheten samt balansen mellan arbete och fritid.
Vi uppmuntrar varandra i våra föresatser att skapa lönsamma företag, nå bästa möjliga resultat och hur nätverkande kan stärka oss och ge nya affärer.

Är du intresserad av att veta mer om nätverkande och Företagsamma kvinnor Väst är du varmt välkommen på våra öppna möten.

Vår värdegrund vilar tryggt på Gemenskap, Respekt, Hållbarhet och Ansvar, se nedan.

Medlemskap
Som medlem deltar du på våra workshops till rabatterat pris och kan lägga upp info om ditt företag på vår hemsida, Facebook-sida och presentera ditt företag på våra möten.

Din investering är 300 kr per år. Medlemsavgiften betalar du enkelt in på föreningens BG 250-0270 eller genom Swish till 123 007 82 87.

Vi behöver ditt namn, företagsnamn, adress, e-postadress, telefon och ev hemsida samt loggo. Skicka ett meddelande till styrelsen@foretagsammakvinnorvast.se Därefter återkopplar vi och bekräftar ditt medlemskap samt lägger in dig på hemsidan.

Inplanerade lunchträffar för medlemmar under 2019

Plats: Restaurang Solliden, Stenungsund

  • 8 maj kl 12.30-14.00
  • 4 juni kl 12.30-14.00

Datum för nätverkslunch efter sommaren: (Plats ej bestämt ännu)

  • 14 augusti kl 12.30-14.00
  • 26 september kl 12.30-14.00
  • 7 november kl 12.30-14.00
  • 18 december kl 12.30-14.00
Inplanerade styrelsemöten

Plats: Stenunge Allé 3, Stenungsund

  • 6 maj kl 18.00-20.00
  • 4 juni kl 10.00-11.50
  • 14 augusti kl 18.00-20.00

Styrelsen:

  • Gunilla Engelbrektsson, ordförande
  • Magdalena Kvarning, sekreterare
  • Barbro Esbjörnsdotter, ledamot
  • Caroline Monthelie, ledamot
  • Eva-Lena Ivarsson, ledamot
  • Lullan Backman, kassör
  • Ulla Ekborg, ledamot
  • Eva Olofsson, suppleant
  • Lisbeth Kerttu, suppleant

Vår värdegrund

Ansvar – för att bidra aktivt till föreningens expansion och målsättning

Respekt – att acceptera och se möjligheter med våra olikheter genom att stimulera till ett öppet och konstruktivt samtal.

Hållbarhet – att främja ett kvinnligt företagande genom att öka medvetenheten att nå balans mellan arbete och fritid.

Gemenskap – skapa en inkluderande, stimulerande och utvecklande miljö med utrymme för både humor och allvar.