Styrelse

Styrelsen består av 9 personer som tillsammans driver nätverkets frågor. 

  • Gunilla Engelbrektsson, ordförande
  • Magdalena Kvarning, sekreterare
  • Barbro Esbjörnsdotter, ledamot
  • Caroline Monthelie, ledamot
  • Lullan Backman, kassör
  • Ulla Ekborg, ledamot
  • Eva Olofsson, suppleant
  • Lisbeth Kerttu Selin, suppleant
Inplanerade styrelsemöten
Årsmöte Onsdag 18 mars. Inkom med motion senast 4 veckor innan.
Plats meddelas inom kort och kallelse kommer gå ut till dig som är medlem.
  • 7/1 kl 18-20
  • 19/2 kl 18-20
  • 6/5 kl 18-20
  • 10/6 kl 18-20

Vår värdegrund

Ansvar – för att bidra aktivt till föreningens expansion och målsättning

Respekt – att acceptera och se möjligheter med våra olikheter genom att stimulera till ett öppet och konstruktivt samtal.

Hållbarhet – att främja ett kvinnligt företagande genom att öka medvetenheten att nå balans mellan arbete och fritid.

Gemenskap –  skapa en inkluderande, stimulerande och utvecklande miljö med utrymme för både humor och allvar.

Styrelse from mars 2019
Styrelse from mars 2019
Aktivitetsansvarig och suppleant
Möte på Stenunge allé