Påminnelse extra inkallat årsmöte!

Dagordning

Extraordinärt Årsmöte 6 november 2017

Företagsamma kvinnor Tjörn, Orust, Stenungsund/Företagsamma kvinnor Väst.

1. Val av ordförande, sekreterare, justerare/rösträknare
2. Mötesrutiner

  • Kallelsen
  • Dagordning

3. Val av namnändring § 1.
Föreningens namn är nu: Ideella föreningen Nätverket Företagsamma kvinnor i Tjörns, Orusts och Stenungsunds kommuner och är ett Lokalt Resurs Centrum. Vi vill ändra till ”Ideella föreningen Nätverket Företagsamma Kvinnor Väst” och är ett resurscentrum.  Se bifogad § lista.
a) val av ändring § 3
Föreningen riktar sig nu till kvinnor i Tjörns, Orusts och Stenungsunds kommuner. Vi vill ändra till att verka i Västra Sverige, se bifogade § lista.

b) val av ändring § 4
Nu kan Kvinnor som bor eller verkar i Tjörns, Orust och Stenungsunds kommuner med omnejd bli medlemmar. Vi vill utöka området till att gälla Västra Sverige. Se bifogade § lista.

Stadgeförslag

Foretagsamma-kvinnor-stadge forslag171026

Kvinnor i fokus på höstens event

Vi fyller 10 år och firar detta med ett hejdundrande EVENT den 16 september på Stora Höga Arena! Här har du en lysande chans att visa upp din verksamhet till kund och knyta kontakter med andra kvinnliga företagare.

Det börjar fyllas på så anmäl dig direkt så du inte missar denna stora möjlighet. Anmälan gör du till aktivitet@foretagsammakvinnorvast.se

Årets företagare i STO Marina Bätjer, finns med både som utställare och talare. Hon berättar om hur hon gör för att expandera och utveckla sitt företag.

På eventet har du möjlighet att sälja dina produkter, ha prova på aktiviteter, visa upp dig och ditt företag, tala i speakers corner, nätverka och knyta nya kontakter. Först till kvarn gäller eftersom det vara ska vara en utställare per bransch.

Din investering: ett utställningsbord 180 x 45 cm 500 kr, två bord 750 kr. Betala till bankgiro 250-0270 omgående för att vara säker på att du får en plats. En förutsättning för att vara med på eventet är att du är medlem i Företagsamma Kvinnor Väst. Medlemsavgiften är 200 kr.

Konferenslokalerna i Mötesplats Stora Höga Arena är stora och luftiga och rymmer ca 30-35 utställare. Det finns café och rejäla utrymmen för aktiviteter samt bra parkeringsmöjligheter.

Har du frågor, ring vår Eventansvariga Ewa Östebrant 0725-790 900 eller mejla ewa@ostebrant.se

Vi väntar med spänning på att få fira detta event tillsammans med dig!

Välkommen!